Om prosjektet

Charlotte Munthe jobber til daglig som fengselsbetjent, og i mangel av litteratur for barn som ble pårørende til innsatte bestemte hun seg for å ta saken i egne hender.

Pappa i fengsel er samtidig påtenkt de voksne, som en støtte til å kunne starte dialog med barnet. Bøkene kan være til hjelp i en situasjon de aller fleste ikke kjenner til, men som rammer mange. Det finnes mye feilaktig informasjon rundt soning fra for eksempel film og TV, både hos voksne og barn. Ved å fjerne fordommer og villedende informasjon, kan bøkene øke kunnskapen rundt temaet og gjøre oss til bedre medmennesker i en utfordrende periode i andres liv.